Stupid


She has no idea she could make me do anything
She acts like it's the simplest thing for me to be there
You tell me no
That I'm a fool to go calling her, and calling her
You can call me stupid when she tells me it has to end

Stupid, you could call it that
Stupid, but you have no idea
How stupid I would feel
If fifteen years from now I see her
And she says why didn't it happen between us, stupid?

New York soon will hum
The electric car has come
She laughs when I pretend to fall
You call me out
Let her down easy please, can't you see she believes?
My friend, you called me stupid then, but you're the one that doesn't seeCaptcha
Piosenkę A Long Winter Stupid przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Stupid, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Stupid. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A Long Winter Stupid w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.