The Boy From Judecca


You're porcelain promises wear with age
It's getting hard to breathe when you hold my head under
The stage is set for a tragedy
My eyes are closedI won't stand
I won't stand in the way my eyes are closed
My eyes are closed
The cold steel feels good in my back
Broken hearts, broken promisesCaptcha
Piosenkę A Long Winter The Boy From Judecca przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Boy From Judecca, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Boy From Judecca. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A Long Winter The Boy From Judecca w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.