A Perfect Murder


I watch you quickly destroy
I watch you slowly bury
A beauty that we seek to keep
But mostly impossible to reach
Death is the solution
To kill is your intention
Death will be yours
Vicars of pain
Conveyor of filth
Spreader of lies
Now the game is overCaptcha
Piosenkę A Perfect Murder A Perfect Murder przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke A Perfect Murder, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki A Perfect Murder. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A Perfect Murder A Perfect Murder w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.