Giving In


Giving In
I've got a shovel with your name on it
And a burial plot to bury my thoughts
Each day the days get so much bitter
This is no place for the weak hearted
Drown your sorrows somewhere else
Cause you can't call me home anymore
There's love smeared all over my hands
For everything you've done to me
I'll cast you out
And may you rest in peace
For what you've earned
I'll hold my head up high
Drown your sorrows somewhere else
Cause you can't call me home anymore
Despairs calling again
Calling me into her arms
This time I'm not picking up
Not for her not for anyone
And this was all for you
It's everything you've ever wanted
It's how you wanted it
This is how we'll end it
Drown your sorrows somewhere else
Cause you can't call me home anymore
There's love smeared all over my handsCaptcha
Piosenkę A Thousand Falling Skies Giving In przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Giving In, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Giving In. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A Thousand Falling Skies Giving In w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.