Tekst piosenki A Thousand Falling Skies: When Tomorrow Seems Forever

When Tomorrow Seems Forever


Today my life
Fell into pieces
Everything i wanted was washed away
I looked today in the eyes
And fell to my knees [x2]

Grey skies above
Each drop drowned my pain
And i cried out to you [x2]
But you where no longer there [x2]
Watching over me [x3]

Today my life
Fell into pieces
Everything i wanted was washed away
I looked today in the eyes
And fell to my knees [x2]

Grey skies above
Each drop drowned my pain
And i cried out to you [x2]
But you where no longer there [x2]
Watching over me

I caused you to run from my me
I caused you to run from my arms
Now all i can do
Is remember
Before things went wrong

When my heart first skipped a beat
And i saw you in my life
Forever [x6]
When i wake up tomorrow
I'll spend another day without you
And so on and so forth
Everyday will seem foreverCaptcha
Piosenkę A Thousand Falling Skies When Tomorrow Seems Forever przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke When Tomorrow Seems Forever, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki When Tomorrow Seems Forever. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A Thousand Falling Skies When Tomorrow Seems Forever w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.