Suicide


Is this just a preparation
For what is soon to come?
Another life might be waiting
For me to enter the tom

I am not the only one
I am dying to find out
I want my life to rest
Solution suicide

I am not the only one
I am dying to find out
I want my life to rest
Solution suicide

This life is filled with ignorance
We are all born to die
No one knows what is to come
No one can see beyond life and time

Enter the realm of death
Sacrifice your life
To fill the emptiness
With knowledge from the other side

I am not the only one
I am dying to find out
I want my life to rest
Solution suicide

I am not the only one
I am dying to find out
I want my life to rest
Solution suicideCaptcha
Piosenkę Ablaze My Sorrow Suicide przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Suicide, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Suicide. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ablaze My Sorrow Suicide w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.