Abs, Miss Perfect, Feat Nodsha


Nodesha:
Abs Nodesha Sure come on, up

Abs:
Oh my,
You was looking so down,
When I first met you,
I bet you,
Didn't think It would get to a situation where I bet you,
Just go,
So let it let me know,
Why your're acting cold,
Thinking about words that you told me,
When you phoned me,
She was saying

Nodesha:
No, no, no!
I'm moving into something new,
Saying woah, boy slow,
I've got a hundred other things t do before I go just tell me

Abs:
Little Miss Perfect was she worth it?
Dangerous game she had to play,
She coulda deserted, but she flirted,
Now little Miss Perfect's gone away

Both:
Little Miss Perfect was she worth it?
Dangeous game she had to play,
She coulda deserted, but she flirted,
Now little Miss Perfects gone away

Abs:
Ay, Oh No,
Gonna do it again,
Gonna find myself, right back up where it started,
Baby girl it aint hard to tell,
That you wanna get your flirt on,
Coz you got your boots and your skirt on,
When your looking like that,
I think I want you back

Nodesha:
No, no, no!
Don't even try to step to me,
Saying woah, boy slow,
Can't stop this curiosity,
Before I go just tell me

Both:
Little Miss Perfect was she worth it?
Dangeous game she had to play,
She coulda deserted, but she flirted,
Now little Miss Perfects gone away

Little Miss Perfect was she worth it?
Dangeous game she had to play,
She coulda deserted, but she flirted,
Now little Miss Perfects gone away

Nodesha:
Saying what you forgot,
Baby stop,
You were out at 10 o'clock,
On the rocks,
Getting hot (hot, hot),
Is that where your at,
Got the Mac,
She's just falling for your chat,
Dirty rat,
Now your back (back, back),
No, no, no!
I'm moving into something new,
Saying woah, boy slow,
I've got a hundred other things t do before I go just tell me

Both:
Little Miss Perfect was she worth it?
Dangeous game she had to play,
She coulda deserted, but she flirted,
Now little Miss Perfects gone away

Little Miss Perfect was she worth it?
Dangeous game she had to play,
She coulda deserted, but she flirted,
Now little Miss Perfects gone away

Nodesha:
Little Miss Perfect was she worth it?
Dangeous game she had to play,
She coulda deserted, but she flirted,
Now little Miss Perfects gone awayCaptcha
Piosenkę Abs Abs, Miss Perfect, Feat Nodsha przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Abs, Miss Perfect, Feat Nodsha, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Abs, Miss Perfect, Feat Nodsha. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Abs Abs, Miss Perfect, Feat Nodsha w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.