Tekst piosenki Abyssos: Banquet In The Dark (Black Friday)

Banquet In The Dark (Black Friday)


Vortex of burning leaves dancing around the tables
A faceless man behind a goat-shaped mask,
Reading ancient fables
Stories from millenniums past, stories from our youth
Sombre poems written in blood, unveiling the truth
Seduce me with passion, kill me with desire
Lick the blood of my chest with your two-edged tongue
Let me feel your love, let me feel you from deep inside
Let me suck you dry of blood once more before I die
Drive the stake trough my lifeless heart
Kiss me a last time with your sweet velvet lips
Carve symbols in black deep into my dead skin
With your long filthy nails, reaching deep inside of me
Red wine of virgin blood, from between female legs
Lust wrapped in limbs, tongues drenched in blood
Seduction in dusk, romance in fire
Banquet in the dark, temptation of the vampire
Seduce me with passion, kill me with desire
Lick the blood of my chest with your two-edged tongue
Let me feel your love, let me feel you from deep inside
Let me suck you dry of blood once more before I die
Drive the stake trough my lifeless heart
Kiss me a last time with your sweet velvet lips
Carve symbols in black deep into my dead skin
With your long filthy nails, reaching deep inside of meCaptcha
Piosenkę Abyssos Banquet In The Dark (Black Friday) przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Banquet In The Dark (Black Friday), gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Banquet In The Dark (Black Friday). Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Abyssos Banquet In The Dark (Black Friday) w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.