Ahead of the PackYou gotta take it easy
You gotta live your life
Yesterday's heroes
They are born to die
The people always blame you
It don't matter what they say
You've got your own freedom
You've gotta go your way
Get up and roll on
'cause there is no future
And there'll be no past
Live for today
The going is going fast
Get up and roll on
Get up and go on
The going's going fast
You are
Ahead of the pack
Ahead of the pack
Never look back
'cause you're ahead
Ahead of the pack
Don't you kill the feelings
Live to your heart
You're miles away
But you know where to start
Now you've got the muscle
To knock out a lie
'cause you're ahead of the pack
No one will spit in your eye
Get up and roll on
Get up and go on
The going's going fast
You are
Ahead of the pack
Ahead of the pack
Never look back
'cause you're ahead
Ahead of the pack
Ahead of the pack
Ahead of the pack
Never look back
Ahead of the pack
Ahead of the pack
Never look back
Ahead of the pack
Ahead of the packCaptcha
Widget
Piosenkę Accept Ahead of the Pack przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Ahead of the Pack, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Ahead of the Pack. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Accept Ahead of the Pack w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.