Aiming HighGetting in the heat
Coming with the beat
And I love what I feel
Hard and heavy
And I'm moving on and on
'cause my life is on the run
Now I feel the need to cry
Oh, yeah - I'm aiming high
Longing all my life
Waiting for a friend
Who is fighting like I do
Likes to do it hard and heavy
It's a man's, man's world
Filled with love and pain
And he never gets enough
And that keeps him very tough
Aiming high - aiming high
And I'm waiting for relieve
To the best of my believe
Aiming high - aiming high
What a fight to get it right
For a minute of delight
Falling in the deep
Dreaming in my sleep
How it burns to be cruel
Hard and heavy
I feel lower more and more
'cause I won't do it anymore
And I feel the need to cry
Oh, yeah - I'm aiming high
Aiming high - aiming high
And I'm waiting for relieve
To the best of my believe
Aiming high - aiming high
What a fight to get it right
For a minute of delight
Aiming high indeed
Seeking for my need
That is my sense of touch
Hard and heavy, way too much
Aiming high - aiming high
And I'm waiting for relieve
To the best of my believe
Aiming high - aiming high
What a fight to get it right
For a minute of delight
Aiming highCaptcha
Widget
Piosenkę Accept Aiming High przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Aiming High , gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Aiming High . Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Accept Aiming High w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.