Metal HeartIt is 1999
The human race has to face it
They are confronted with the truth
It's secret -- mysterious
A surgeon said it in the news
The human race is dying
But the result is no disease
Searching for you
Metal heart -- metal heart
They found it everywhere
Metal heart -- metal heart
Lifeless piece of steel
The scaring fact was even told
Total confusion
They found the same nightmare
Heartbeats -- timebombs
Metal heart -- metal heart
Unplugged they're dying
Metal heart -- metal heart
Unplugged they die
Metal heart -- metal heart
They found it everywhere
Metal heart -- metal heart
Lifeless piece of steel
Metal heart -- metal heart -- metal heart
Unplugged they're dying
Metal heart -- metal heartCaptcha
Widget
Piosenkę Accept Metal Heart przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Metal Heart, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Metal Heart. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Accept Metal Heart w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.