Inflamed Nerve Endings


I will meet you underwater
Dressed in white your eyes ablaze
Tonight you'll sleep out on my couch while
I lie in bed all night awake
A room away while l listen
To you breathing in and out
And I wait

I started falling
So long ago, when I met you
And oh, to hit rock bottom
You will know it when I do

I will meet you underwater
I'll let you kill me every day
But God I'm tired and I'm burning
Can I be there when you rain
When you rain

It hurts so bad
It hurts so bad
Can you make this go away?Captcha
Piosenkę Adair Inflamed Nerve Endings przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Inflamed Nerve Endings, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Inflamed Nerve Endings. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Adair Inflamed Nerve Endings w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.