50 Ways To Get Bin LadenThe problem's lying in a cave across the sea,
The answer's easy if you take it logically,
He'll never stop us in our struggle to be free,
There must be 50 ways to get Bin Laden,
The President just put a bounty on his head,
He doesn't care if he's alive or if he's dead,
We'll send commandos there to pump him full of lead,
There must be 50 ways to get Bin Laden,
50 ways to get Bin Laden,

You just stab him in the back, Jack,
Blow up the cave, Dave,
Step on his veil, Dale,
Just listen to me,
Hit him with a bus, Gus,
Then send in a ??? bomb,
Just hang him from a tree, Lee,
So we can stay free,

It will not grieve us, here, to see him in such pain,
We have to stop him cos he's totally insane,
He's gonna end up with a bullet in the brain,
There must be 50 ways to get Bin Laden,
He thought the US would give up without a fight,
But now he's gonna face the full force of our might,
We'll show Osama what is wrong and what is right,
There must be 50 ways to get Bin Laden,
50 ways to get Bin Laden,

You just stab him in the back, Jack,
Blow up the cave, Dave,
Step on his veil, Dale,
Just listen to me,
Hit him with a bus, Gus,
Then send in the ??? bomb,
Just hang him from a tree, Lee,
So we can stay free,
You just stab him in the back, Jack,
Blow up the cave, Dave,
Step on his veil, Dale,
Just listen to me,
Hit him with a bus, Gus,
Then send in the ??? bomb,
Just hang him from a tree, Lee,
So we can stay free,Captcha
Piosenkę Adam Sandler 50 Ways To Get Bin Laden przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke 50 Ways To Get Bin Laden, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki 50 Ways To Get Bin Laden. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Adam Sandler 50 Ways To Get Bin Laden w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.