7 Foot ManWe just wrote this song on the bus the other day so just sit back and relax

I'm the 7 foot man,
I've commited no crime,
Bumping my head into doorways,
It happens all the time,
I'm 7 feet tall,
And I repeat,
They dont make a ski boot that can fit my feet,
I'm 7 feet tall,
And I dont play basketball,

I'm 7 feet tall,
But I'm still just a man,
So of course it hurts me a lot,
When I walk into the ceiling fan,
Small people say I wish I was him,
But its been nine years since I've had a trim,
The barber says,
I cant reach the top of his head,

7 foot man,
(ha ha)I cannot hide,
7 foot man,
I know cause I've tried,
7 foot man,
My last girlfriend died,
Because my penis,
Is 7 foot wide!!!!!!!!!

So the next time you see me,
Walking around,
And my head is right about to hit a tree branch,
Tell me to duck down,
And I'll pay you back ,
Soon you will see,
By getting you frisbee down from that tree,
I do what i can,
I'm the 7 foot man,

7 foot man,
7 foot manCaptcha
Piosenkę Adam Sandler 7 Foot Man przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke 7 Foot Man, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki 7 Foot Man. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Adam Sandler 7 Foot Man w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.