Camp Grenadahello mudda, hello fadda
here i am at camp granada
camp is very entertaining
they say we'll have some fun when it stops raining
i went hiking with joe spivy
he developed poison ivy
you remeber leonard skinner
he got ptomaine poisoning last night after dinner
all the counslers hate the waiters
and the lake has alligators
and the head coach wants no sissies
so he reads to us from something called uylesses
i dont want this, should i scare ya
but my bunk mate has malaria
you remember jeffery hardy
they're about to organize a seaching party
take me home, o mudda fudda
take me home, i hate granada
don't leave me out in the forest
where i might get eaten by a bear
take me home, i promise i will not make noise
or mess the house with other boys
o please don't make me stay
i've been here one whole day
dearest fadda, darling mudda
how's my precious little brudda
let me come home, if you miss me
i would even let aunt bertha hug and kiss me
wait a minute, it stopped hailing
guys are swimming, gals are sailing
playing base ball, gee that's bedda
mudda fudda kindly disregard this letter!Captcha
Piosenkę Adam Sandler Camp Grenada przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Camp Grenada, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Camp Grenada. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Adam Sandler Camp Grenada w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.