Cool Guy 4-{Sean on the phone with a call-girl-
SEAN: What's your name, baby?
GIRL #4: Desiree
SEAN: Ohh, what a nice name for a nice girl, such as your self
GIRL #4: What's your name?
-{Sean presses 'play' button on tape player-
SEAN: My name's sean, I want to get it on
GIRL #4: Ooh
SEAN: you know what I'm talking about, honey, I want to drop some serious loving on you, mama
GIRL #4: Oh sean, you sound so strong, like you really know what you want
SEAN: Yeah baby, I'm strong as a bear, I want to wrap my big arm around you,--
GIRL #4: Oh my
SEAN: --You want to be spinning around for some more lovin' I got for you?
GIRL #4: That's sounds nice, sean
SEAN: You know what else sounds nice, the sound of your clothes slidding off and hitting the floor that's music to my ears
GIRL #4: I'm already naked, how about you?
SEAN: Well, I'm half way there, baby, just let me slip out of these silky boxer shorts of mine
GIRL #4: You must look good you stud, are you hard?
SEAN: Baby, my tally-whacker's all revved up and ready to go
GIRL #4: "Tally-whacker"?
SEAN: No, no, no I said the sweet-meat
GIRL #4: Oh my god
SEAN: What?
GIRL #4: -{To other call girl- I just heard some fucking idiot call it a tally-whacker
-{Sean groans-
CALL GIRL #2: -{To Girl #4- your kidding?
GIRL #4: -{To other call girl- And his sweet-meat
CALL GIRL #2: -{To Girl #4- that's so gross
-{she hangs up-
SEAN: No She did not just fucking hang up on me for 4 dollars a fucking minute
-{hangs up-
what the fuck is happening
-{weeping-
I'm horny, goddamn it Oh, shit Fucking, this is so un-chillCaptcha
Piosenkę Adam Sandler Cool Guy 4 przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cool Guy 4, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cool Guy 4. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Adam Sandler Cool Guy 4 w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.