All Your Love


All your love I miss lovin'
All your kiss I miss kissin'
All your love I miss lovin'
All your kiss I miss kissin'

Ever since I left you baby, I never knew what I was missin'
All your love I miss lovin'
All your kiss I miss kissin'
All your love I miss lovin'
All your kiss I miss kissin'
Ever since I left you baby, I never knew what I was missin'

All your lovin pretty baby
That I had in store for you
All your lovin pretty baby
That I had in store for you-
What could a poor boy do?
All your lovin pretty baby
All your lovin pretty baby
All your lovin (x's 7) pretty baby
What could a poor boy do?
All your lovin pretty babay
All your kissin is kissin
All the lovin you gave me pretty babay
Ever since I left you baby,
I n-n-never knew what I was missin' aaaahCaptcha
Piosenkę Aerosmith All Your Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke All Your Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki All Your Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Aerosmith All Your Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.