Livin' On The Edge


There's something wrong with the world today
I don't know what it is
Something's wrong with our eyes
We're seeing things in a different way
And God knows it ain't His
It sure ain't no surprise
(YA!)
(Chorus)
We're livin' on the edge
We're livin' on the edge
We're livin' on the edge
We're livin' on the edge
There's someting wrong with the world today
The lightbulb's gettin' dimmed
There's meltdown in the sky
If you can judge a wise man
By the color of his skin
Then mister, you're a better man than I
(Chorus)
We're Livin' on the edge
You can't help yourself from fallin'
Livin' on the edge
You can't help yourself at aaaaaaaall!
Livin' on the edge
You can't stop yourself from faaaaaaaallin'
Livin' on the edge

Tell me what you think about our sit-u-a-tion
Complication - aggravation
Is getting to you
If chicken little tells you that the sky is fallin'
Even if it wasn't would you still come crawling
Back again - I bet you would my friend
Again & Again & Again & Again & Again
Tell me what you think about our situation
Complication - aggravation
Is getting to you
If chicken little tells you that the sky is fallin'
Even if it was would you still come crawling
Back again - I bet you would my friend
Again & Again & Again & Again
Something right with the world today
And everybody knows it's wrong
But we can tell 'em no
Or we could let it go
But I would rather be a hanging on
(Chorus)
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
(Repeat Chorus)Captcha
Widget
Piosenkę Aerosmith Livin' On The Edge przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Livin' On The Edge, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Livin' On The Edge. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Aerosmith Livin' On The Edge w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.