Brownie Bottom Sundae


Into the dark is where you're draggin me
and into your dark is where I never want to
be I know I'm not alone and I really want to leave
Into the dark is where you want to watch me bleed
I'm feeling kinda trapped, I gotta go
I'm feelin' kinda trapped don't you know I'm feelin
kinda trapped I gotta go
I gotta go
I'm being dragged down, for how long, I don't know
I'm being dragged down and I rise up way
too slow I know I don't belong here and I think I ought to go
I hope that I can leave here, leave here with my soulCaptcha
Piosenkę AFI Brownie Bottom Sundae przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Brownie Bottom Sundae, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Brownie Bottom Sundae. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę AFI Brownie Bottom Sundae w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.