No Fear


You've tried my patience to many times
You've got to much to say
Old soldiers never die
They just fade away
Intimidation and all those games
You play so well
They don't phase me I stand my ground I'll see you in hell
Look into my eyes, when the end is near
A reflection of yourself, living with no fear
You've got the right to turn and walk
You've got the right to stay
In the end we all get fucked
Things never change
Who are you to run my life I think for myself
And if you've got a problem with that I'll see you in hell
No fear [x2]
Intimidation your game No fear
You think we'll fade away No fear [x2]Captcha
Piosenkę Agnostic Front No Fear przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke No Fear, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki No Fear. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Agnostic Front No Fear w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.