With Time


What have I done, why am I hated
Everything has just begun to be updated
Have I been aware of my friends
Or just unfair of myself and of my pride
Should I change for my best
Or should I live my life in a mess
I'm the one who's lost inside
But you're the one I can't find

Feel confused and lonely at this moment
But maybe with some time, everything will
Pile off my mindCaptcha
Widget
Piosenkę Agnostic Front With Time przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke With Time, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki With Time. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Agnostic Front With Time w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.