Not Me


I once knew all the answers, I stood on certain ground
A picture of true happiness, confidence so effortless
No brighter could be found
I never asked the questions that trouble me today
I knew all there was to know, love worn lightly, put on show
A conquest on display

And who would have thought his love could be so good
Not me, not me
My secrets and my passions understood
Not me, not me

Who would have guessed he'd throw his world away
To be with someone till his dying day
Not me, not me

I shall not envy lovers, but long for what they share
An empty room is merciless, don't be surprised if I confess
I need some comfort there

And who would have thought his love could be so good
Not me, not me
My secrets and my passions understood
Not me, not me

Who would have guessed he'd throw his world away
To be with someone till his dying day
Not me, not me

But not me, oh not meCaptcha
Piosenkę AIDA Not Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Not Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Not Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę AIDA Not Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.