The Beast Within


[Torek & Sorvahr: Thomas Rettke]

[Torek & Sorvahr:]

Pulse and rage within my veins
Oh, Mother Night, fulfil me
Thick and black my will remains
Oh, Mother Night, come thrill me
The foulest deeds no man can think
Oh, Mother Night, you teach me
The darkness calls and breeds the stink
Oh, Mother Night, you reach me

[Chorus:]

Then heed the calling of the dark
And feed the Beast within
Your willingness will leave its mark
And then the Beast will win
Horrid beings worship me
Oh, Mother Night, I love them
They give me power that I need
Oh, Mother Night above them
My strength is growing here within
Oh, Mother Night, you read me
And Sorvahr brims beneath my skin
Oh, Mother Night, they need me

[Chorus]

[Krakhon Choir:]

Naschtok brutah'k goh sha turh
Trahol Sorvahr kop da furh! [2x]

[translation:]
(All bow down to Naschtok
hail to Sorvahr, to imminent destruction!)

[Torek & Sorvahr:]

I feel the change
It's taking place
No one shall dare
To challenge me!

Pulse and rage within my veins
Oh, Mother Night, fulfil me
Thick and black my will remains
Oh, Mother Night, come thrill me

[Chorus]Captcha
Widget
Piosenkę Aina The Beast Within przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Beast Within, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Beast Within. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Aina The Beast Within w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.