So Real To Me


I was lost deep in sin
Jesus came and took me in
Now I feel I've got a friend
I got a friend in him

Every time I feel the spirit
Moving in my heart, I pray
And it always make me say
Keep me day by day

He's so real to me
(God is so real)
So really real so, so really real
(God is so real)
So real, so real

So real to me
(God is so real)
He's so really real
So real to me

Every time I feel the spirit
Moving in my heart I pray
And it always make me sayCaptcha
Piosenkę Al Green So Real To Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke So Real To Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki So Real To Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Al Green So Real To Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.