Good Old Days


And all the sad young men parading through their lives
The girls that they have loved have now become expensive wives
They think they know it all and in someways they do
They're reaching out for better times if they only knew

These are the good old days this is the best time of my life
The best I've ever known and it won't ever be the same again
These are the good old days and when my clothes are out of sty
And life is slowing down I'll know what I have done

While all the sad young men go marching off to war
The old men shake their heads and say we've seen it all before
But how are they to know the lesson takes so long
And by the time you've found the answer life is almost gone
These are the good old days this is the best time of my lifeCaptcha
Piosenkę Albert Hammond Good Old Days przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Good Old Days, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Good Old Days. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Albert Hammond Good Old Days w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.