Tekst piosenki Albert Hammond: Half A Million Miles From Home

Half A Million Miles From Home


Sitting by a lonely Kansas road
A car goes rushing by
At the rate of one an hour

Want a lift into the nearest town
And judging by the sky
We're heading for a shower

Ooh, ooh, ooh
I'm a half a million miles from home

Hey there, man
Don't step upon the gas
There's room enough inside
And I'm very tired of walking

I don't wanna do you any harm
I just wanna get a ride
And I'm very good at talking

Ooh, ooh, ooh
I'm a half a million miles from home

Now the telegraph begins to hum
There's a message on the wire
An electric conversation

Well, ain't that life
I'm saying to myself
There's an awful lot of words
But there's no communication

Ooh, ooh, ooh
I'm a half a million miles from home

Ooh, ooh, ooh
I'm a half a million miles from home

Ooh, ooh, ooh
I'm a half a million miles from homeCaptcha
Piosenkę Albert Hammond Half A Million Miles From Home przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Half A Million Miles From Home, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Half A Million Miles From Home. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Albert Hammond Half A Million Miles From Home w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.