When I'm Gone


When I'm gone
Will you take good care of everything?
Will you keep wearing your wedding ring? When I'm gone
And when I'm gone
Will you take out all the photographs

Maybe spend a moment in the past? When I'm gone
Will you miss me in the night?
Will your arms reach out to hold me tight

And keep me in your dreams
In your heart
In your life?
Sometimes I'll wanna run to you like lovers do

When love is new and just for a moment be close to you

Pretending I'm still holding you
And even when I'm far away the dreams will stay
And someday
After we've both chased our fantasies

Love will bring you back to me
When I'm gone
I'll be thinking about you constantly

'Cause you're locked inside my memory from now on
And I know that we said we needed time apart

But your love keeps pulling at my heart
Pulling strong
Will you miss me in the night?
Will your arms reach out to hold me tight

And keep me in your dreams
In your heart
In your life?
Sometimes I'll wanna run to you like lovers do
Sometimes I'll wanna run to you like lovers do
Sometimes I'll wanna run to you like lovers doCaptcha
Piosenkę Albert Hammond When I'm Gone przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke When I'm Gone, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki When I'm Gone. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Albert Hammond When I'm Gone w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.