Cry


(Parks/Clark/Hewerdine)

Never thought you knew me
never thought of you with me
always fighting in the dark
before

never got to tell you
I don't know what I mean to you
no need to explain
anymore

but I'd cry
I would die if I lost you
and I'd cry

when I think about us
it's only me that comes between us
it's only me that
closes the door

but I'd cry
I would die if I lost you
and I'd cry

and you know you held me up
held me to the sun
when I was yours
and I know I let you down
let you down
the day that I was gone

but I'd cry
I would die if I lost you
and I'd cry
but I'd cry
I would die if I lost you
and I'd cryCaptcha
Piosenkę Alex Parks Cry przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cry, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cry. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alex Parks Cry w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.