Everybody Hurts


(Berry/Buck/Mills/Stipe)

When the day is long and the night, the night is yours alone,
when you're sure you've had enough of this life, well hang on
Don't let yourself go, everybody cries and everybody hurts sometimes

Sometimes everything is wrong Now it's time to sing along
When your day is night alone, (hold on, hold on)
if you feel like letting go, (hold on)
when you think you've had too much of this life, well hang on

Everybody hurts Take comfort in your friends
Everybody hurts Don't throw your hand Oh, no Don't throw your hand
If you feel like you're alone, no, no, no, you are not alone

If you're on your own in this life, the days and nights are long,
when you think you've had too much of this life to hang on

Well, everybody hurts sometimes,
everybody cries And everybody hurts sometimes
And everybody hurts sometimes So, hold on, hold on
Hold on, hold on Hold on, hold on Hold on, hold onCaptcha
Widget
Piosenkę Alex Parks Everybody Hurts przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Everybody Hurts, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Everybody Hurts. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alex Parks Everybody Hurts w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.