Let The Monster Rise


Anthony Head:
Didn't I tell you not to go out?
Didn't I ?

Alexa Vega:
You did
You did

Anthony Head:
Didn't I say the world was cruel?
Didn't I ?

Alexa Vega:
You did
You did

Anthony Head:
Then tell me how this happened
What I did wrong?
Tell me, why?
Can we just go home, Shi?
And forget this dreadful night?

Alexa Vega:
Didn't you say that you were different?
Didn't you ?

Anthony Head:
I am
I am

Alexa Vega:
Say you aren't that person,
Say it

Anthony Head:
I am
I am

Alexa Vega:
Then tell me how to act, Dad
What to say, Dad?
Tell me, why?
All you've ever told me,
Every word is a lie!

Didn't you say that you'd protect me?
Didn't you!

Anthony Head:
I tried
I tried

Alexa Vega:
Is that how you'd help me?
Is it!

Anthony Head:
I tried!
I tried!

Alexa Vega:
Don't help me anymore, Dad
You are dead, Dad,
In my eyes!

Someone has replaced you
Dad, I hate you!
Go and die!

Anthony Head:
Didn't I build a house? A home?
Didn't I!

(You did You did)

Didn't I raise her all alone?
Didn't I!

(You did You did)

Then Rotti took her from me!
Stole my Shilo!
He's to blame!
Have I failed my daughter?
Then let the father die!
And let the monster rise!Captcha
Piosenkę Alexa Vega Let The Monster Rise przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Let The Monster Rise, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Let The Monster Rise. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alexa Vega Let The Monster Rise w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.