All Cried Out


You took your time to come back this
time
The grass has grown under your feet
In your absence I changed my mind
And someone else is sitting in your seat

I know that I said that there'd be
no-one else
I know that I said I'd be true
But baby - I burned Cupid's arrow
And here's the short and narrow
I've nothing left to offer you

'Cause I'm all cried out
You took a whole lot of loving for
a handful of nothing
All cried out
It's hard to give you something when
You're pushing and shoving me around

So don't look surprised there was
no disguise
You know where I stood from the start
So stop - look around you
You're right back where I found you
Take back your cold and empty heart

You go your way
I'll go mine
I won't stay around here
Don't waste my time

All cried outCaptcha
Piosenkę Alison Moyet All Cried Out przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke All Cried Out, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki All Cried Out. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alison Moyet All Cried Out w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.