Theft


I have visions, I have views
And the sandman in my shoes
Take me dreaming where the waters lie
I have apples in my eyes
I have blackbirds in my pies
I have everything I need
If I had you

If I had you,
I?d used your arms to fall into
If I had you,
I?d never had to care
If I had you,
I?d like to see the world the way you do
Like to see the world
If I had you

I have a splendid tambourine
I have letters from the queen
Worth a fortune in the dessert
I have ghosts who bring me flowers
I have birds with psychic powers
I have everything I need
If I had youCaptcha
Piosenkę All About Eve Theft przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Theft, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Theft. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę All About Eve Theft w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.