Become The Catalyst


For fear my eyes are closed
I'll shut this out no more

Embrace this and I become the catalyst

And now it swells in me
Smash all my defenses down
I'll take this, I'll let this fire consume me

I will not fall, I will not fail
I pound the walls, I shake the cage
I will not fall, I will not fail

Let this fire consume me

The burning passion, it fills me with desire
And drives me and it drives my cause
I'm filled with reasons but reasons drive me further
Disdain for disbelief will stay the course

Oh, let the fire consume me
Let the fire burn
Let the courage flow through me
Let the fire burn

I pound the walls, I shake the cage
I will not fall, I will not fail
I pound the walls, I shake the cage
I will not fall, I will not fail

Oh, let the fire consume me
Let the fire burn
Let the courage flow through me
Let the fire burn

Let the fire consume meCaptcha
Piosenkę All That Remains Become The Catalyst przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Become The Catalyst, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Become The Catalyst. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę All That Remains Become The Catalyst w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.