We Stand


As if this could change us
Our roots are deeper than that

Born and bred the master of
Ourselves
And of our hearts

Take the best of me and
Watch my world fall apart
Still I remain steadfast in my heart

Walk a darkened road and
We will be our own light
Our foundation our core is strong
Stand for what's right

We stand again, it breaks my heart
The anger burns and I fall apart

Seasons change me,
But they won't change my core
I have struggled I've fought for less
Still this I know

Belief within my self
Shall drive me further on
Still I fear that the past remains
And so shall ICaptcha
Widget
Piosenkę All That Remains We Stand przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke We Stand, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki We Stand. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę All That Remains We Stand w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.