Fall From Grace


Lost inside this angeltown
Lost like I could not be found
No connections of the heart
Love was glass that broke apart

Gimme faith in dreams
And someone to hold
Gimme love 'cause I'm out here in the cold
There are no secrets
No angels at my door

And oh oh, when you touch my hand
I fall from grace
And oh oh, when you reach for me
I fall from grace

On a steeltown boulevard
Life's a promise that doesn't last
Resurrections of the past
Children come and are gone so fast

So gimme faith in love
Baby tonight
Gimme arms to hold you here so tight
There are no secrets
No angels at my door

And oh oh, when you touch my hand
I fall from grace
And oh oh, when you reach for me
I fall from grace

And oh oh, when you touch my hand
I fall from grace
And oh oh, when you reach for me
I fall from graceCaptcha
Piosenkę Amanda Marshall Fall From Grace przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Fall From Grace, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Fall From Grace. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Amanda Marshall Fall From Grace w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.