Last Exit To Eden


The walls are thin here in this motel room
Some fool is raging overhead
He's preaching the gospel according to
Johnnie Walker Red
Four hundred miles talking to myself
Me and your memory end up here
I tell myself I'm gonna be alright
But it's still not clear
Did I just miss
The last exit to Eden
Is this the only love I'll know
Like a Judas kiss
Did my heart betray me
Back on the road I never chose
There are some sins that you can justify
But not the one I'm guilty of
I had a choice one last chance ago
But I turned my back on love
Did I just miss
The last exit to Eden
Is this the only love I'll know
Like a Judas kiss
Did my heart betray me
Back on the road I never chose
I can hear a man upstairs, he's crying out
'Fall on your knees, the end is near'
We both may need a saviour, tonight I fear that mine
Is the one that I left waiting far from here
Did I just miss
The last exit to Eden
Is this the only love I'll know
Like a Judas kiss
Did my heart betray me
Back on the road I never chose
Did I just miss
The last exit to Eden
Did I just miss
My only way out of here
Did I just miss
The last exit to Eden
Did I just miss
My only way outCaptcha
Widget
Piosenkę Amanda Marshall Last Exit To Eden przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Last Exit To Eden, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Last Exit To Eden. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Amanda Marshall Last Exit To Eden w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.