Change The World


If I could write one letter to the world as we know it
I would list these rhymes that mean everything to me
Heartache temporary, Bullets only stop your blood
Pain will live on and on
In everyone, in everyone

And we could change, we could change it down
We could change the world, we could strike the chord
We are the lost ones, we are the lost ones
We could re-write history, if only you and me
We are the lost ones, we are the lost ones
And We could change it down

The bottle holds no answers
His lips can only sway
Chemicals imbalance
Who needs them anyway?
Desire is close at hand
Her lips can only sway
There's more to life than this
Don't give yourself awayCaptcha
Piosenkę Anberlin Change The World przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Change The World, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Change The World. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Anberlin Change The World w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.