Dulcet Seduction


"Cold, sad and lonely is my endless seeming sleep
down here in this Grave, where Love and Death must part,
only the Magic of these Flowers keeping my Soul alive"
The Queen of the Nightsky has risen to bewitch me
like Bats on evil Wings I fly through Her Kingdom
So that the Shroud's pure white may shine in Purple
(Yet) the Brightness of another dying Sun
then Doomsday will be done
"Blood is Life!"
This Wine, as sweet as Thy starlike Beauty,
my golden Fruit on the Tree of Passion and DelightCaptcha
Piosenkę Ancient Ceremony Dulcet Seduction przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dulcet Seduction, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dulcet Seduction. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ancient Ceremony Dulcet Seduction w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.