Always


I've been up and down, left and right and wrong so many times
both sides of the winding road, straight down the center line
I crossed paths with the devil, with an angel on my side

always

The first time that i saw you, i knew you were the one
coz when i walked beside you, i was walkin' in the sun
and like a fool i ran, like a lonesome highway runs

always

I've had my live together now at least a thousand times
but it seems that satisfaction never was a friend of mine
the way we laughed, the way we cried, and how it hurt to say goodbye
how long can i keep missin' you this way

always

I sat and watched the aok, drop acorns at my feet
i thought about the good times, and how good they used to be
and then i watched your memory, scatter like dry leaves

always

Now the wind fades to a whisper, but still i hear your name
i guess that some things in this life, are never gonna change
though every day is different, my love for you remains

always

I've had my live together now at least a thousand times
but it seems that satisfaction never was a friend of mine
the way we laughed, the way we cried, and how it hurt to say goodbye
how long can i keep missin' you this way

alwaysalways
alwaysalways
i miss youi'm missin' you
yeah i'm missin' youalwaysCaptcha
Piosenkę Andy Griggs Always przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Always, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Always. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Andy Griggs Always w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.