Gifted


my babys gifted every time that we touch i cant resist it
cause the love that he gives keeps me addicted he's got me lifted
my babys gifted

my babys gifted every time that we touch i cant resist it
cause the love that he gives keeps me addicted he's got me lifted
my babys gifted

somebody pinch me (pinch me) i must be dreamin (dreamin)
cuz i aint never felt like this before,(never felt like this before)
he knows exactly, how to love me (love me)
and i aint never had to ask for more (no, no)
(don't know) dont know if its love, but its to good to let go of (let go of)
hes got every thing i need and hes so damn good to me

my babys gifted every time that we touch i cant resist it cause the love that he gives keeps me addicted, hes got me lifted
my babys gifted

He's always right there ( right there) , he listens to me (to me)
My baby always knows just what to say (always knows just what to say)
And when he loves me, he really loves me (loves me)
And he can do it in oh so many ways (oh yeah)

Don't know (know) if its love (if its love), but its to good to let go of (let go of)
He's got everything I need and he's so damn good to me

my babys gifted (oh yeah) every time that we touch i cant resist it (I can't resist it)
cause the love that he gives keeps me addicted (addicted) he's got me lifted
my babys gifted (my baby's gifted)

(he know's just what I want,

he knows just what I need,
and his love is only, for me)

(gifted, gifted, gifted, gifted)repeats

(don't know if its love, but its to good to let go of
He's got everything I need, and he's so damn good to me)
(gifted repeated ends)

my babys gifted every time that we touch i cant resist it
cause the love that he gives keeps me addicted he's got me lifted
my babys gifted (yeah , yeah , yeah)

my babys gifted every time that we touch i cant resist it
cause the love that he gives keeps me addicted he's got me lifted
my babys gifted

my babys gifted every time that we touch i cant resist it
cause the love that he gives keeps me addicted he's got me lifted
my babys gifted
(yeah, yeah, yeah, yeah, my baby's gifted)Captcha
Piosenkę Angelina Gifted przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Gifted, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Gifted. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Angelina Gifted w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.