Mistress


I'm so young and curvy at the hips
You can't wait to kiss my rosy lips
Hold me in between your finger tips
But It's you that I've got in my grip

Chorus :

Bring me flowers, make sure you're not seen
Put down the phone, pick up a magazine

Trouble

I'm so tired of hanging in the dark
Ignite me with your mother loving spark
When the hell you gonna leave your wife ?
Come on honey, what about My life

Repeat Chorus

TroubleCaptcha
Piosenkę Angry Salad Mistress przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Mistress, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Mistress. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Angry Salad Mistress w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.