Buildings And Bridges


Buildings and bridges
Are made to bend in the wind
To withstand the world,
That's what it takes
All that steel and stone
Is no match for the air, my friend
What doesn't bend breaks
What doesn't bend breaks

We are made to bleed
And scab and heal and bleed again
And turn every scar into a joke
We are made to fight
And fuck and talk and fight again
And sit around and laugh until we choke
Sit around and laugh until we choke

I don't know who you were expecting
Probably some bitch who does not budge
With eyes the size of snow
I may get pissed off sometimes
But you seem like the type to hold a grudge
And in the end, I just let go

Buildings and bridges
Are made to bend in the wind
To withstand the world,
That's what it takes
All that steel and stone
Is no match for the air, my friend
What doesn't bend breaks
What doesn't bend breaksCaptcha
Piosenkę Ani Difranco Buildings And Bridges przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Buildings And Bridges, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Buildings And Bridges. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ani Difranco Buildings And Bridges w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.