Solitude


[Candlemass cover-version - bonus track]

I'm sitting here alone in darkness
Waiting to be free,
Lonely and forlorn I'm crying
I long for my time to come
Death means just life
Please let me die in solitude

Hate is my only friend
Pain is my father
Torment is delight to me
Death is my sanctuary
I seek it with pleasure
Please let me die in solitude

Receive my sacrifice
My lifeblood is exhausted
No-one gave love and understanding
Hear these words
Vitrifiers and pretenders
Please let me die in solitude

Earth to earth
Ashes to ashes
And dust to dust

And please let me die in solitudeCaptcha
Piosenkę Anorexia Nervosa Solitude przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Solitude, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Solitude. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Anorexia Nervosa Solitude w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.