Somewhere In The Rain


Catch a falling memory girl,
Hold and hold it to your heart,
If you believe in prayers and dreams,
Then i swear just breathe and i will be there,

somewhere in the rain,
That's where you'll find me,
Some where in the rain thats where i'll be

Stop did you whisper girl,
say, say you need me now,
if storms begin to stay,
and clouds are turning grey,
i'll breathe and blow them away,

in the rain thats where you'll find my,
in the rain thats where i'll beCaptcha
Piosenkę Ant And Dec Somewhere In The Rain przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Somewhere In The Rain, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Somewhere In The Rain. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ant And Dec Somewhere In The Rain w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.