A.F.S.


Just browsing through a magazine
I'm trying to fill my girlfriend need
I'm walking up and down the stairs
Hoping for blue eyes and blonde hair

I just want to be found
I just want to be found by you
I just want to be found
And i just want to be found by you
But i'm a stupid fool yeah

I met a girl the other day
Thought everything was going OK
We're at the park a real pretty scene
Then she said words that were just so obscene

I just want to be found
I just want to be found by you
I just want to be found
And i just want to be found by you
You've played your games
I'm in for keeps
And now i'm a fool

Coz i'm the freak from the magazine
I called you, but you don't want to be found, you don't want to be found
I'm the freak from the magazine
I called you, but you don't want to be found, you don't want to be foundCaptcha
Widget
Piosenkę Antiskeptic A.F.S. przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke A.F.S., gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki A.F.S.. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Antiskeptic A.F.S. w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.