Resolution


why can't we find a resolution?
wise up and find one now with me
a time of trial, then execution
and now we're feeling more at ease?

coz i'm a man and i'm trying to understand
why i take this medication
and i'm a man and i'm trying to understand
why i take this medication

a human life now gone forever
wise up and stop it now ohh please
it's not our place, but we endeavour
a judgement will arrive you'll seeCaptcha
Piosenkę Antiskeptic Resolution przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Resolution, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Resolution. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Antiskeptic Resolution w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.