Waste


Talk to me
I haven't said a word in days
Please talk to me
And I can tell you of my ways
In which I numb myself
In which I numb myself

Drink with me
I will talk of things I want
To do in life but know I can't
Find the energy
Find the energy
Find the energy
Find the energy

Time has come
Come to me at such a speed
And given me the time I need
To waste

Waste on you, I've got time to waste on you
Waste on you, I've got time to waste on you
Waste on you, I've got time to waste on you
On you

On and on and on and on with you

Waste on you, I've got time to waste on you
Waste on you, I've got time to waste on you
On you

On and on and on and on and on with you
(Repeat x 5 )

On and on and on and on and on with you
(Repeat x 7)Captcha
Widget
Piosenkę Archive Waste przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Waste, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Waste. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Archive Waste w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.