In The Embrace Of Tru


I am not tempted by your paradise of lies
Never will I fester in the bowels of
decadence
Committed to nobility
for a higher destiny,

in the embrace of truth belongs
my heart and soul
I walk the path of righteousness

My quest for justice is
enlighter by the blazing sun of harmony
I refuse to partake
I refuse to partake
into man's craving for luxury

A desire fueled
by the flames of greed
In this world, nether culture is a legacy
of prejudices against

no human animals

In this world, nether culture is a legacy
of prejudices against
no human aminalsCaptcha
Piosenkę Arkangel In The Embrace Of Tru przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke In The Embrace Of Tru, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki In The Embrace Of Tru. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Arkangel In The Embrace Of Tru w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.