Paper Life


I, I can see cleary now
All the signs
I, I can see cleary my destiny

In my life in your life there no words
Only papers

I don't wanna die
Before I break your fuckin rules
In my heart I feel
That I can be forever real

In may life n your life
There's a fight
Inside out

[Talking: ]

This is a new computer that made your life easy
So easy so easy like break a paper that's the perfect solution for you no
More papers in your way

I am in rage
Against the empire of numbers
In my heart I feel
That I can be forever real

[Talking: ]

We have a dangerous virus infect process is too fast, international
Scientist said today that this new virus has no cureCaptcha
Piosenkę Arkangel Paper Life przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Paper Life, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Paper Life. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Arkangel Paper Life w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.