Williamsburg


Hold your own jacket please
I'm not in the mood
Millions of trains under the ground
This city was the blueprint for hell

Passed out, sleeping at your party
Dream of leaving in the morning
You will all die in Williamsburg
Too hip to even clean your nose out
Your grave is pulling at your pants now
You will all die in Williamsburg

Bored again
Watching the rats
Eat all your food
At least you'll be used to
The place you'll be soon
This city was the blueprint for hell

Passed out, sleeping at your party
Dream of leaving in the morning
You will all die in Williamsburg
Too hip to even clean your nose out
Your grave is pulling at your pants now
You will all die in Williamsburg

Do you know how obvious you are?
You were born in New Hampshire but you say you're from the OC
Brooklyn's a death bed
For clones of the same kid
Stuck in the party
That was lame to begin with
Yeah, yeah lame to begin with

At least you'll be used to
The place you'll be
This city was the blueprint for hell
(You will all die in Williamsburg)

Passed out, sleeping at your party
Dream of leaving in the morning
You will all die in Williamsburg
Too hip to even clean your nose out
Your grave is pulling at your pants now
You will all die in Williamsburg

Yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah

You will all dieCaptcha
Piosenkę Armor For Sleep Williamsburg przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Williamsburg, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Williamsburg. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Armor For Sleep Williamsburg w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.